Μεγάλες Επιφάνειες - Μεγάλες Αντοχές

Η structural δομή του σε συνδυασμό με τους δύο ή τρείς υψηλής ποιότητας υαλοπίνακες του από διπλά ειδικά σκληρυμένα ενεργειακά κρύσταλλα  Low-E των 5 & 6mm, προσφέρουν εκτός από μια απροσδόκητα λεία επιφάνειαεξαιρετικούς συντελεστές θερμοπερατότητας και μια μοναδική αντίσταση στην ανεμοπίεση και την κρούση ακόμα και στα πιο «δύσκολα», τα μεγάλα ανοίγματα πορτών και παραθύρων.

Από την άλλη οι υψηλής ποιότητας γερμανικοί μηχανισμοί που φέρουν τα συστήματα Siccόna (HAUTAU τα συρόμενα και  ROTO τα ανοιγόμενα) τους επιτρέπει να αντέχουν και σε πολύ μεγάλα βάρη:  μέχρι 400 kg τα συρόμενα και μέχρι 130 kg τα ανοιγόμενα.

Αυτό σημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για μεγάλα ανοίγματα.

large areas2

Copyright 2013 - Siccona by Center-al