Εγκιβωτισμός οδηγού συρόμενων στο δάπεδο

O οδηγός του συρόμενου συστήματος έχει τη δυνατότητα να εγκιβωτιστεί πλήρως στο δάπεδο και να εξέχει κατά 5mm μόνο ο inox οδηγός των ράουλων.

Για την διευκόλυνση του εντοιχισμού της κάσας και την ομαλή απορροή του νερού στο αποχετευτικό σύστημα, διατίθενται στη σειρά Siccόna Accessories ένα ειδικό σετ εγκιβωτισμού του οδηγού, εφοδιασμένου με ειδικές οπές-εξόδους που οδηγούν στο αποχετευτικό δίκτυο

Το σετ εγκιβωτισμού αποτελείται από ένα γαλβανιζέ προφίλ 2mm, ύψους 9,2 cm, που τοποθετείται στο δάπεδο και φέρει ειδικές οπές-εξόδους απορροής των νερών, και ένα ανοξείδωτο προφίλ 1,5mm , που μπαίνει ανάμεσα στο γαλβανιζέ προφίλ και τον οδηγό και αποσκοπεί στην προστασία του οδηγού του συστήματος από τη διάβρωση.

 CAD 5

Copyright 2013 - Siccona by Center-al