Πολλαπλές επιλογές στην υάλωση

Το διπλής όψεως structural σύστημα Siccόna προσφέρει τη δυνατότητα στον αρχιτέκτονα ή τον χρήστη του, να επιλέξει ο ίδιος για κάθε άνοιγμα ή έργο του τον ιδανικό συνδυασμό των εξειδικευμένων χαρακτηριστικών που επιθυμεί και να «φτιάξει» το δικό του σύστημα Siccόna, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του ως προς:

  • Την περεταίρω μείωση του συντελεστή θερμοπερατότητας (τιμή U) με τη χρήση Αrgon στους θαλάμους υάλωσης.
  • To επιθυμητό επίπεδο ηχομόνωσης
  • Την επιθυμητή ορατότητα: διαφανής, ημιδιαφανής (καθρέφτης one-way), αδιαφανής (γαλακτερή)
  • Αντιδιαρρηκτική ή αλεξίσφαιρη προστασία με επικόλληση πολλαπλών κρυστάλλων

glazing options1 sound sliding03

Copyright 2013 - Siccona by Center-al