Εξαίρετη Ενεργειακή Αποτελεσματικότητα / IFT Rosenheim

rosenheimΤο structural διπλής όψεως ανοιγόμενο σύστημα Siccόna προσφέρει εξαιρετικούς συντελεστές θερμοπερατότητας και ταυτόχρονα κατατάσσεται στις υψηλότερες κατηγορίες διαβάθμισης ως προς τα άλλα κριτήρια (υδατοστεγανότητα, ανεμοπερατότητα, ανεμοπίεση κ.λπ.) που έχουν  θεσπιστεί από την οδηγία ΕΝ 14351-1 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το  σύστημα, σε πραγματικές διαστάσεις 1,00 x  2,20m με αέριο Argon, πέρασε από όλα τα απαραίτητα τεστ της ευρωπαϊκής οδηγίας στο πιο απαιτητικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο ινστιτούτο δοκιμών IFT Rosenheim και είχε εξαιρετικές επιδόσεις σε όλες τις ελεγχόμενες παραμέτρους.

Τα ανοιγόμενα συστήματα Siccόna, 2πλής και της 3πλής υάλωσης έχουν δύο σειρές πολυαμίδια 24mm, Ug = 1,3 και 0,6 αντίστοιχα και Uw value 1,82 W/m²K τα συστήματα 2πλής υάλωσης και 1,26W/m²K τα συστήματα 3πλής υάλωσης (διάσταση 1,00 x 2,20m).

Τα συρόμενα 2πλής και της 3πλής υάλωσης έχουν δύο σειρές πολυαμίδια 19mm.

Σημειώνουμε ότι για ανοίγματα μεγαλύτερα από 1,00 Χ 2,20m το Uw value των συστημάτων Siccόna θα είναι ακόμα χαμηλότερο.

rosenheim2

Siccona Series

Uw  value*

Ug  value*

Uf  value*

Siccόna S 300

1.82 W/m²K

1.3

2.2

Siccόna S 500

1.26 W/m²K

0.6

2.2

Copyright 2013 - Siccona by Center-al